Kinderen en discipline: 3 actiepunten

 

Het autootje dat ze niet willen delen… de klusjes die ze niet willen doen… het broertje of zusje die ze het liefst een mep zouden verkopen… Wanneer jij je als ouder dagelijks toerust met de waarheid uit het Woord van God, dan wordt het een stuk eenvoudiger om met dergelijke buien van je kinderen om te gaan. Jij kunt je kinderen helpen om te leren leven naar Gods roeping op hun leven.

 

Heb eerbied voor uw vader en uw moeder

(Exodus 20:12)

 

De Here zegt hier niet ‘alleen wanneer je het met je ouders eens bent…’ of ‘als je er zin in hebt.’ God heeft de Israëlieten 40 jaar lang door de woestijn geleid. Hij weet als geen ander hoe frustrerend het kan zijn om je kinderen discipline bij te brengen. Hij wil het beste voor ons, en Hij gaf ons zijn Woord om ons te helpen.

 

  1. Zeg ‘nee’ en vertel ze waarom.

Voel je je soms net een boeman of politieagent en vind je het vervelend om iedere keer ‘nee’ te moeten zeggen? Er is een heel eenvoudig beloningssysteem, dat voor veel kinderen goed werkt. Geef ieder kind een glazen pot. Laat ze knikkers verdienen om de pot mee te vullen. Wanneer ze goed luisteren, hun klusjes doen, etc geef je ze één of meer knikkers. Slecht gedrag en ongehoorzaamheid betekent knikkers inleveren. Als de pot vol is, krijgen ze een klein cadeautje of ga je samen een ijsje eten. Op die manier maak je heel zichtbaar voor ze wat de gevolgen zijn van hun gedrag.

 

  1. Lees Zijn Woord en geef Hem eer.

Wanneer je de dag begint met de Here, creëer je een soort schild voor de rest van de dag.

 

Ik vul mijn hart met uw woorden, dat is de enige manier om niet te zondigen en U geen verdriet te doen.

(Psalm 119:11)

 

Je zult zien dat je veel geduldiger bent en bewuster omgaat met dagelijkse problemen en moeilijkheden. Laat je kinderen zien en weten dat je de Here dagelijks zoekt, daarin ben je een groot voorbeeld!

 

  1. Leer ze vol te houden wanneer het moeilijk is.

Het is onze taak om onze kinderen te leren wat te doen wanneer het tegen zit. Onlangs kregen wij de boodschap dat mijn man longkanker heeft. Toch prijzen wij de Here om zijn goedheid. De kinderen zien dat. Dit betekent niet dat we geen verdriet mogen hebben, maar wel dat we niet bij de pakken neer gaan zitten. Ons vertrouwen is op de Here.

 

Ik weet zeker dat wat voor lijden wij hier ook doormaken, het in het niet valt bij de schitterende heerlijkheid die God ons straks zal laten zien.

(Romeinen 8:18)

 

Wanneer je kinderen iets moeilijk vinden en liever op zouden geven (bijvoorbeeld met sport, of met schoolwerk), herinner ze er dan aan dat ze twee ouders hebben die graag willen helpen. En dat ze daar dankbaar voor mogen zijn.

 

Tot slot, herinner je kinderen er steeds aan dat ze prachtig zijn:

Ik prijs U, omdat U mij zo prachtig hebt gemaakt. (Psalm 139:14)