10 dingen die je moet weten over het moederschap

Door: Suzanne Exoo - van der Weijde

Als moeder van drie kinderen geniet ik iedere dag van de heerlijke momenten die zij me  brengen. De afgelopen jaren waren niet altijd even makkelijk. Drie zwangerschappen, drie spoedkeizersnedes, waarvan de laatste twee maanden te vroeg. Zorgen over onze oudste, die vaak als ‘anders’ gezien wordt, maar toch zichzelf moet kunnen zijn. Zorgen over de gezondheid van mijn man, die een half jaar geleden de diagnose kreeg van uitgezaaid longkanker.

De hectiek in ons gezin geeft mij soms het gevoel van een ritje in de achtbaan (en ik houd niet van achtbanen). Als christen vertrouw ik op de Here, ik weet dat Hij voor ons zorgt. Maar ik ben ook maar gewoon een mens, met twijfels en zorgen. Wannneer ik omhoog kijk, naar mijn hemelse Vader, trekt Hij mijn karretje omhoog en is het uitzicht vaak overweldigend mooi. Het is dan van groot belang om niet naar beneden te kijken, maar de blik omhoog te houden. Of op zijn minst toch recht vooruit. Dan blijft het karretje op het hoogste punt van de achtbaan staan, waait er een verfrissende wind en veranderen alle problemen in piepkleine mieren ver onder mij. Maar als mens  ben ik toch geneigd om zo nu en dan naar beneden te kijken. Concentreer ik mij dan te lang op de diepte, dan roetjst het karretje soms ineens omlaag. Het is niet zo dat God mij dan los laat; het is mijn eigen onzekerheid en ongeloof dat mij weer omlaag trekt. Dan veranderen die mieren weer in olifanten en moet ik opnieuw de Here zoeken om weer bovenin te komen.

Soms kunnen we pas achteraf de hand van God zien die ons droeg in moeilijke periodes. Als ik terug kijk op de afgelopen jaren, dan weet ik dat de twijfels en angsten die ik regelmatig had als moeder, zeker niet uniek waren. De twijfels die ik als moeder wel eens heb, lijken eerder een universeel gegeven voor de meeste moeders. In de loop van de jaren heb ik mogen leren om vast te houden aan een aantal heel belangrijke feiten over het moederschap. Ik deel ze graag met je, want ik weet zeker dat ook ander moeders hier houvast aan zullen hebben!

 

1. Het moederschap is een bewijs van Gods genade.

De Bijbel leert ons dat God de mensheid heeft geschapen naar Zijn beeld. Hij gaf Adam en Eva de prachtige taak om de aarde te vullen met nog veel meer mensen, eveneens naar het beeld van de Eeuwige Koning.

Toen de eerste ouders ongehoorzaam waren in de hof van Eden, vielen niet alleen zijzelf in zonde, maar ook al hun nakomelingen. Door onze zonde verdienen wij allemaal de toorn van God. Het leven is dus een onverdiende gave van God, wat we nooit mogen afwijzen. Het moederschap is zo een bewijs van Gods geduld met ons. Hij wil dat de aarde gevuld is met Zijn kinderen, geschapen naar Zijn beeld. Het is Zijn grote wens dat alle mensen Zijn genade aannemen.

 

2. Het moederschap is een groot cadeau, ook als het niet zo voelt.

Ook al geloven we wat de Bijbel zegt over het leven als gegeven door God, vaak gaan we er mee om alsof het grote cadeau van nieuw leven iets is waar wij niet om gevraagd hebben. De hoeveelheid afwas die dagelijks in de keuken staat, de volle wasmanden – wat we eigenlijk als bewijs zouden moeten zien van Gods zorg voor ons, want we hebben immers kleding om aan te trekken en eten om onze honger te stillen – worden een last. Het gehuil van de baby of het geschreeuw van een van de kinderen in de tuin – bewijs van Gods genade die leven geeft in deze wereld – zorgen voor ergernis. Onze gevoelens met betrekking tot het moederschap gaan nog wel eens op en neer, maar laten we ze steeds bij de Here brengen. Dan zal Hij ons weer de zegeningen van het moederschap laten zien.

 

3. ‘Moeder’ is een werkwoord.

Of we nou helemaal geen biologische kinderen hebben of misschien wel twaalf, de kansen die God ons geeft om voor anderen te zorgen en zo te ‘moederen’ of ‘bemoederen’ in het geloof zijn overweldigend!

Adoptiemoeders, pleegmoeders, biologische moeders, moeders van nieuwe discipelen (en onderschat die taak zeker niet!), zorg voor kinderen in nood (ver weg en dichtbij).  De zorgende taak van het moederschap gaat veel verder dan die van de zorg voor onze biologische kinderen.

 

4. Het moederschap is meer dan jij aankan.

Deze zin heb je vast wel eens gehoord: ‘God zal je nooit meer geven dan je aankan.’ Moeders weten dat dit niet waar is. Kinderen opvoeden in het licht van Gods Woord is altijd meer dan we zelf aankunnen. We leren onze kinderen om te zingen ‘God maakt mij sterk en Hij houdt van mij.’ En we leven naar die waarheid. Onze kracht om een goede moeder te zijn komt van Christus, door Zijn evangelie, en is tot eer van Hem.

Het biddende vertrouwen van een moeder op haar Verlosser laat de wereld zien dat Hij het is die dit grote werk doet. Zo krijgt Hij de eer die Hem toekomt.

 

5. Het moederschap is nooit een verlies

Als het moederschap zo’n mooie taak is voor de Here, mogen we dan wel zeggen dat we er dingen door zijn kwijt geraakt die belangrijk voor ons waren? Inderdaad, als moeder raak je dingen kwijt – een stukje vrijheid, energie, slaap, geld, tijd – maar willen we die dingen echt terug hebben? God geeft ons voldoening in het moederschap, al lijkt het soms nog zo alsof we er zoveel voor inleveren.

God is onze kracht. Als moeders denken we vaak dat wij degenen zijn die dienen. Maar als we heel eerlijk zijn is het God zelf die ons dient. Want Hij heeft het moederschap ingesteld en gebruikt het om ons te laten groeien en voor de vervolmaking van Zijn plan met de wereld.

6. Moederschap geeft eer aan Jezus tot in eeuwigheid.

De hele dag door, terwijl we de boterhammen smeren, de was opvouwen, de kinderen naar school brengen, luiers verschonen en eten koken, klinkt er in de troonzaal van de hemel luid gejuich voor de Here. Wat wij als moeders iedere dag weer doen, is een onmisbaar onderdeel van de nieuwe schepping die er aan komt!

Als onze agenda’s vol staan met van alles en nog wat, onze harten vol zorgen zijn en we handen tekort komen, dan moeten we onszelf en elkaar eraan herinneren dat ons moederschap een onmisbare taak is voor Gods Koninkrijk.

 

7. Moederschap is missionair.

Gods ontwerp voor vrouwen om zorg te dragen staat in lijn met de Grote Opdracht. De opdracht voor het volk van God is niet alleen om de aarde te vullen door de geboorte van nieuwe kinderen, maar om nieuwe discipelen bij Hem te brengen. We leren onze eigen kinderen én de mensen om ons heen om God lief te hebben en te leven voor Hem.

 

8. Het moederschap stijgt boven angsten uit.

Er zijn genoeg dingen in deze wereld om bang voor te zijn. Genoeg om er voor te zorgen dat een vrouw helemaal geen moeder wil zijn en voor wie dat toch is om zichzelf met haar kinderen in huis op te sluiten en nooit meer naar buiten te gaan. Maar! Tegenover al het slechte nieuws van de krantenkoppen, staat het grootste nieuws ooit: Hij is opgestaan!

Moederschap gaat veel verder dan het geven van onderdak aan kinderen; in het moederschap draait alles om het brengen van kinderen bij Christus. Jezus is gestorven en weer opgestaan, en heeft ons zo bevrijd van ketenen van de zonde, Hij geeft ons garantie op eeuwig leven. Dat betekent dat we vrij zijn om Hem te volgen, vrij van angst. Moeders kunnen Jezus altijd volgen, en doen wat Hij doet: zorg dragen, zelfs al is het onder de meest zware omstandigheden. Want Hij leeft en is met ons.

 

9. Het moederschap herinnert ons aan de noodzaak van genade.

Dit is misschien niet het eerste waar je aan denkt. Maar als moeder zijn je dagen gevuld met kansen die ons herinneren aan de noodzaak van Gods genade, voor alle mensen. Wanneer we zwak en zondig zijn, herinnert ons dat aan de genade van het kruis. Wanneer we diezelfde zwakheid in onze kinderen zien, worden we eraan herinnerd dat zij dezelfde genade nodig hebben als wij.

Vaak lijkt het alsof wij moeders hele andere behoeftes hebben dan onze kinderen. Maar het evangelie herinnert ons eraan dat onze grootste behoefte hetzelfde is. Alle dagen en nachten waarin we zorg dragen voor onze kinderen geven ons ontelbare kansen om dankbaar te zijn voor Zijn genade.

 

10. Het moederschap draait om een man – namelijk Jezus.

Soms voelt het alsof het moederschap voor eeuwig is. De wasmand is nooit leeg, het huis nooit schoon of opgeruimd en je koffie altijd koud. Ook al ervaren we het moederschap zo, toch zijn geen twee dagen, of zelfs maar twee ritjes naar school hetzelfde. Er is een routine, en het kan soms lijken of je daar in vast zit. Maar we zijn onderweg, naar het einde der tijden. En de tijd waarin wij leven houdt een keer op. Ons moederschap is niet eeuwig, Christus wel.

De dag komt, dat de Mensenzoon in al Zijn glorie terug komt. En op weg naar die grote dag kan het soms net een achtbaan lijken; in sneltreinvaart vliegen de weken voorbij en soms kun je alles haast niet bijhouden. Maar we rijden niet doelloos rond in oneindige cirkels. Ons doel is duidelijk en God zelf leidt ons recht vooruit.