10 redenen voor dankbaarheid

Door: Suzanne Exoo - van der Weijde

 Wat er ook gebeurt, dank altijd God, want Hij wil dat u als christenen zo leeft.

(1 Tessalonicenzen 5:18)

 

Het is makkelijk om dankbaar te zijn als ik de handjes van mijn kinderen op mijn gezicht voel, of de eerste voorjaarsbloemen in het gras op zie komen.

 

Maar hoe ga ik om met de ziekte in mijn gezin, een familielid dat mij onrechtvaardig behandeld, een werkgever die mij niet lijkt te waarderen?

 

Waarom zou ik dan dankbaar zijn?

 

Als ik God dank voor alle dingen, dan laat ik zien dat ik Hem erken als een goede God. Het maakt dan niet uit of ik een bepaalde situatie ervaar als een zegen, of als een last.

 

Prijs de Here, Hij is een goede God! Zijn goedheid en liefde zijn eeuwig.

Psalm 118:29

 

Door God te danken, laat ik zien dat ik er op vertrouw dat Hij alles doet meewerken ten goede (Romeinen 8:28). Ook al begrijp ik vaak niet hoe en waarom.

 

Waar ben ik dan dankbaar voor?

 

  1. Geloof

Johannes 3:16

Want God heeft zoveel liefde voor de wereld dat Hij zijn enige Zoon heeft gegeven, opdat ieder die in Mij gelooft, eeuwig leven zal hebben.

 

Almachtig God,

Dank U dat ik mijn plaats in de hemel niet hoef te verdienen. Dank U dat U mij geloof gegeven heeft. Ik weet dat ik recht voor U kan staan door mijn geloof in Uw Zoon, Jezus Christus.

 

  1. Familie

1 Timoteüs 5:4

Als een weduwe echter kinderen of kleinkinderen heeft, moeten die voor haar zorgen. Zij moeten allereerst aan hun eigen familieleden tonen wat het betekent om met God te leven.

 

Dank U, Vader, dat U families bedacht en geschapen heeft. Dank U dat U mij een familie gegeven heeft en dat dat deel is van het grote plan dat U voor mij heeft.

 

  1. Gods Woord

Hebreeën 4:12

Want het woord van God is levend en vol van kracht. Het is scherper dan een tweesnijdend zwaard, het dringt zo diep door dat het alles in ons van elkaar lossnijdt, zelfs onze diepste gedachten en verlangens.

 

Vader God, dank U wel dat U ons de Bijbel heeft gegeven. Dat is Uw Woord. De Bijbel leidt mij, troost mij en geeft mij hoop.

 

  1. Gebeden van de Heilige Geest

Romeinen 8:26-27

De Geest helpt ons in onze zwakheid. Wij weten niet eens hoe wij moeten bidden. Daarom behartigt de Geest onze belangen met verzuchtingen waarvoor geen woorden zijn.

 

Here, soms weet ik niet wat en hoe ik moet bidden. Ik weet dan niet wat ik moet vragen of wat ik moet doen. Dank U, dat u mij dan helpt om te bidden naar uw wil.

 

  1. Liefde

1 Johannes 4:16

Wij hebben de liefde van God leren kennen en vertrouwen daarop. God is liefde. Wie blijft liefhebben, blijft één met God.

 

Vader, als ik in de Bijbel lees dat liefde geduldig is en vriendelijk, niet jaloers of trots, niet kwetst en niet egoistisch is, dan denk ik aan mijn tekortkomingen. Maar ik weet dat U liefde bent, en dat U altijd van mijn houdt. Dank U dat Uw liefde schijnt door gewone mensen, zoals ik.

 

  1. Dagelijkse problemen

Jakobus 1:2-4

Beste broeders en zusters, is uw leven vol moeilijkheden en verleidingen? Wees dan maar blij, want als uw geloof die beproeving doorstaat, kan uw geduld groeien. Als uw geduld dan volgroeid is, zult u zelf volgroeid zijn, alles aankunnen en een sterk en zuiver karakter hebben.

 

Here, U bent mijn Voorziener. Als ik geen problemen zou hebben, dan zou ik veel meer met mezelf bezig zijn. Ik dank U dat, door mijn geloof, mijn problemen mij juist dichter bij U brengen. Dank U dat U mij er zo aan herinnert dat deze aarde niet mijn thuis is.

 

  1. Lijden

1 Petrus 2:22-24

Hij heeft niets misdaan en zei nooit een verkeerd woord. Als Hij beledigd werd, zei Hij niets lelijks terug. Als de mensen Hem pijn deden, dreigde Hij niet het hun betaald te zetten. Hij liet het allemaal over aan God, die rechtvaardig oordeelt. Hij heeft onze zonden gedragen in zijn eigen lichaam, toen Hij stierf aan het kruis.

 

O Here, hoe moeilijk is het om te zien hoe onschuldige kinderen op deze aarde lijden en gelovigen worden vervolgd.  Maar dan denk ik aan Jezus, die écht onschuldig was, geen enkele zonde had begaan, en werd gekruisigd voor mij. Dank U voor de woorden van de apostel Paulus, die zo ontzettend goed wist wat lijden was. Hij roept ons op bereid te zijn voor U te lijden, en U belooft ons alle kracht – en meer – te geven wat daar voor nodig is. Dank U Here.

 

  1. De schepping

Openbaring 4:11

En zij zeggen: ‘Here, onze God, U bent alle lof, eer en macht waard, omdat U alles gemaakt hebt. Alles is ontstaan en gemaakt, omdat U het wilde.’

 

Here, als ik de zon zie opgaan in de morgen, vogels in de lucht of nieuw leven in de lente, dan kan ik U alleen maar prijzen. Dank U voor de prachtige natuur en dank U voor Uw belofte dat het mooiste nog komen gaat. U bent groot!

 

  1. Mijn onvermogen

Spreuken 20:24

De Here bepaalt het leven van de mens, dus hoe zou de mens zijn levensweg kunnen begrijpen?

 

Here, er is zoveel dat ik niet begrijp. Maar dat verwacht U ook niet van mij. Ik hoef alleen maar op U te vertrouwen, en U bent trouw.

 

  1. Hij heeft de controle

Psalm 103:19

De troon van de Here staat in de hemel, Hij is Koning over alles.

 

Here, U bent de Allerhoogste, en U gaat voor mij uit. U leidt mij. Zo vaak heb ik gebeden voor iets, om later juist alleen maar blij te zijn dat Uw antwoord ‘nee’ was. Uw plan is groter dan ik bedenken kan. U weet wat goed voor mij is. En vaak is dat iets anders dan ik zelf in gedachten heb. U hebt de controle, niet ik. U houdt het stuur vast, ik niet. Dank U Here.