10 symbolische cadeautjes om je Paasmand te vullen

 

Ieder jaar worden er met Pasen heel wat mandjes gevuld met gekleurde eieren. Deze traditie kun je heel mooi inzetten om met je kinderen te vieren dat Christus is opgestaan.

 

Vul een Paasmand met cadeautjes die helpen om samen met Gods Woord bezig te zijn. In dit artikel geef ik 10 voorbeelden die je op weg kunnen helpen. Geef ieder kind een eigen mandje om te vullen. Ieder item heeft een bijpassende Bijbeltekst en staat symbool voor een Bijbelverhaal, of een belofte van de Here. Zo geef je je kind op een mooie manier 10 kleine cadeautjes die ze op weg helpen in de beleving van het evangelie. Lees samen de Bijbelteksten en bewaar ze op volgorde. Hang ze eventueel op in je huis. Alle teksten gaan over Jezus: zijn leven, onderwijs, dood en opstanding. Je kunt zelf weten wanneer je begint: 10 dagen voor pasen, of 10 weken, of nog anders.

 

  1. Vergrootglas (Lukas 1:1-4)

 

Detectives en wetenschappers gebruiken een vergrootglas om allerlei dingen te bestuderen. Sommige van die dingen zijn zo klein als het topje van je vinger. Een vergrootglas helpt dan om te ontdekken wat de waarheid is, je kunt er heel nauwkeurig mee kijken en onderzoeken. Leer je kind om net zo’n detective te zijn als Lukas.

 

Beste Theofilus, er zijn al verscheidene boeken over het leven van Jezus Christus geschreven. Men is daarbij steeds uitgegaan van wat de eerste leerlingen en andere ooggetuigen hebben verteld. Toch dacht ik dat het nuttig zou zijn alles nog eens nauwkeurig na te gaan en u daarvan een geordend verslag uit te brengen. U zult zien dat het volledig overeenstemt met wat u is geleerd.

 

  1. Slippers (Lukas 3:15-16)

 

Praat samen over Jezus als Koning. Johannes de Doper, de neef van Jezus, zei dat hij niet de Messias was; hij was het niet eens waard om de sandalen van Jezus los te maken. Zelfs die lage taak was te groot voor hem.  Slippers kunnen ons er zo aan herinneren dat Jezus Koning is.

 

In die tijd verwachtte iedereen dat Christus gauw zou komen. Overal vroeg men zich af of Johannes het was. Maar Johannes zei hierover tegen iedereen: ‘U hebt gezien dat ik in water doop. Maar na mij komt Iemand die belangrijker is dan ik. Ik ben het niet eens waard de riem van zijn sandalen los te maken. Hij zal u dopen met de Heilige Geest en met vuur.

 

  1. Waterpistool (Lukas 3:21-22)

 

Maak samen plezier met water, en herinner elkaar daarmee aan de doop van Jezus. De doop van Jezus was het begin van zijn bediening op aarde.

 

In de tijd dat Johannes nog vrij was, mengde Jezus zich tussen de mensen om gedoopt te worden. Na zijn doop, terwijl Hij in gebed was, ging de hemel open en streek de Heilige Geest als een duif op Hem neer. Een stem uit de hemel zei: ‘U bent mijn geliefde Zoon. U verheugt mijn hart.’

 

  1. Bijbel (Lukas 4:14-21)

 

De Bijbel is het mooiste cadeau voor Pasen. Het Oude en Nieuwe Testament vertellen over Jezus als Messias. Jezus las een tekst uit het Oude Testament voor in de synagoge. Die tekst vertelt over de bediening van Jezus.

 

Jezus ging terug naar Galilea, vol van de kracht van de Heilige Geest. Het duurde niet lang of Hij was daar overal bekend. Hij sprak in de verschillende synagogen en stond bij iedereen in hoog aanzien. Hij kwam ook in Nazareth, het dorp waar Hij zijn jeugd had doorgebracht. Op de sabbat (zaterdag, Joodse rustdag) ging Hij naar de synagoge, dat was zo zijn gewoonte. Tijdens de dienst stond Hij op om voor te lezen. Men gaf Hem het boek van de profeet Jesaja en Hij zocht het gedeelte op waar staat: ‘De Geest van de Here rust op Mij, omdat Hij Mij heeft gezalfd tot brenger van het goede nieuws aan arme mensen. Hij heeft Mij gestuurd om uit te roepen dat gevangenen zullen worden vrijgelaten, dat blinden zullen zien, dat onderdrukten zullen worden bevrijd en dat de tijd van Gods genade is aangebroken.’ Hij deed het boek dicht, gaf het aan de dienaar en ging zitten. Alle ogen waren op Hem gericht. Hij begon: ‘Wat Ik u zojuist heb voorgelezen, is werkelijkheid geworden.’

 

  1. Jelly beans, smarties of andere gekleurde snoepjes

 

Praat samen over de verschillende kleuren van de snoepjes en wat deze kleuren betekenen in de Bijbel:

 

Rood – het bloed van Christus (Romeinen 5:9)

Wit – Reinheid (Jesaja 1:18)

Paars – Koninklijk (Johannes 19:19)

Zwart – Zonde (Romeinen 6:23)

Groen – Leven (Matteüs 28:5-6)

Geel – De Hemel (Openbaring 21:21)

Roze – Vreugde en hoop (Romeinen 5:13)

 

  1. Lego (Lukas 6:46-49)

 

Bouw een huis met lego. Vertel waarom een goede fundering zo belangrijk is, in praktische zin en geestelijk.

 

Hoe haalt u het in uw hoofd Mij Here te noemen? U doet niet eens wat Ik zeg. Ieder die naar Mij komt luisteren en doet wat Ik zeg, lijkt op een man die een huis bouwt en eerst diep graaft om de fundering op de rots te kunnen leggen. Als bij een overstroming golven tegen zijn huis beuken, blijft het staan, want het is degelijk gebouwd. Maar wie naar Mij luistert en niet doet wat Ik zeg, lijkt op een man die zijn huis zomaar op de grond neerzet, zonder een degelijke fundering te leggen. Als dat huis wordt getroffen door het woeste geweld van een overstroming, stort het onmiddellijk in. Er blijft niets anders van over dan een grote puinhoop.

 

  1. Haarborstel of kam (Lukas 12:6-7)

 

De Here kent ons zo goed dat Hij zelfs weet hoeveel haren er op ons hoofd zitten.

 

Wat kosten vijf mussen? Bijna niets. Toch vergeet God er niet één van. Hij weet zelfs hoeveel haren je op je hoofd hebt! Wees dus nooit bang. Je bent Hem veel meer waard dan een hele zwerm mussen.

 

  1. Tuingereedschap (Johannes 20:11-18)

 

Het tuingereedschap staat symbool voor het moment dat Jezus verscheen aan Maria van Magdalena. Toen zij huilde, vroeg Iemand haar waarom. Maria dacht dat het de tuinman was. Tot haar grote verbazing merkte ze dat het Jezus zelf was die met haar sprak.

 

Maria van Magdalena bleef echter bij het graf achter. Huilend boog zij zich voorover en keek in het graf. Op de plaats waar Jezus had gelegen, zag zij twee engelen in witte kleren zitten. Een aan het hoofdeinde en een aan het voeteneinde van de plaats waar Hij gelegen had. ‘Waarom huilt u?’ vroegen zij haar. ‘Ze hebben mijn Heer weggenomen,’ antwoordde Maria, ‘en ik weet niet waar Hij is.’ Zij keek achterom. Daar stond Jezus, maar zij herkende Hem niet. Zij dacht dat het de tuinman was. ‘Waarom huilt u?’ vroeg Jezus. ‘Wie zoekt u?’ ‘Och, meneer, als U Hem ergens anders hebt neergelegd, zeg het alstublieft. Dan neem ik Hem mee,’ zei zij. ‘Maria,’ zei Jezus. Zij draaide zich om en zei in het Aramees tegen Hem: ‘Rabboeni!’ Rabboeni betekent meester.  ‘Raak Mij niet aan,’ zei Jezus. ‘Want Ik ben nog niet terug gekeerd naar mijn Vader. Ga naar mijn broeders en vertel hun dat Ik terugga naar mijn Vader, die ook jullie Vader is. Naar mijn God, die ook jullie God is.’ Maria ging snel naar Jezus’ leerlingen. ‘Ik heb de Here gezien!’ zei ze en vertelde hun wat Hij tegen haar gezegd had.

 

  1. Speelgoedvisjes, bijvoorbeeld een hengelspel (Johannes 21:4-14)

 

Praat samen over de verschijning van Jezus aan zijn leerlingen nadat Hij was opgestaan uit de dood. De derde keer dat Hij verscheen na zijn opstanding, waren de leerlingen aan het vissen.

 

 

Toen het licht begon te worden, stond Jezus aan de over van het meer. Maar zijn leerlingen herkenden Hem niet. Jezus riep: ‘Vrienden, hebben jullie iets te eten?’ ‘Nee,’ antwoordden zij. ‘Gooi het net uit aan de rechterkant van de boot,’ riep Hij. ‘Dan hebben jullie meer resultaat.’ Dat deden zij. En zij vingen zoveel vis dat ze het niet eens aan boord konden krijgen. De leerling die Jezus’ beste vriend was, zei tegen Petrus: ‘Het is de Here.’ Toen Simon Petrus dat hoorde, deed hij zijn bovenkleed aan, trok het omhoog tussen zijn riem en sprong in het water. De anderen kwamen met de boot en sleepten het volle net mee. Zij waren maar honderd meter van de kant af. Toen zij aan wal stapten, zagen ze een houtskoolvuur en brood. ‘Haal eens een paar van de vissen die jullie hebben gevangen,’ zei Jezus. Simon Petrus ging weer aan boord en trok het volle net op de oever. Er zaten honderddrieënvijftig vissen in en toch was het net niet gescheurd.

‘Kom,’ zei Jezus. ‘Laten wij gaan eten.’ Geen van de leerlingen durfde te vragen wie Hij was. Ze begrepen nu wel dat het de Here was. Jezus gaf hun brood en vis. Na zijn terugkeer uit de dood was dit de derde keer dat Jezus aan zijn leerlingen verscheen.

 

10. Bellenblaas (Handelingen 1:7-11)

 

De bellen staan symbool voor Jezus’ hemelvaart en zijn terugkomst.

 

Mijn Vader beslist hoe en wanneer bepaalde dingen gebeuren. Maar als de Heilige Geest op jullie neerkomt, zullen jullie kracht ontvangen om de waarheid over Mij te vertellen aan de mensen in Jeruzalem en ook in Judea en Samaria, en zelfs tot in de verste uithoeken van de wereld.’

Nadat Hij dit gezegd had, zagen zij hoe Hij omhoogging in de lucht tot een wolk Hem aan het gezicht onttrok. Terwijl zij nog naar de lucht tuurden, stonden er plotseling twee mannen bij hen, met witte kleren aan. ‘Galileeërs, ‘ zeiden zij, ‘wat staat u toch naar de lucht te kijken? Jezus is in de hemel opgenomen. Maar Hij zal net zo terugkomen als u Hem hebt zien weggaan.’