7 voorrechten die ik heb als kind van God

Door: Suzanne Exoo - van der Weijde

Heb je weinig energie vandaag? Voel je een afstand naar God toe? Ben je bang? Onzeker? Pak je Bijbel! In Romeinen 8:14-17 lees je welke 7 grote voorrechten jij hebt als kind van God.

Want allen die door de Geest van God geleid worden, zijn kinderen van God. Wij hoeven dus geen slaven van de angst meer te zijn. Nee, God heeft ons een andere Geest gegeven. Wij zijn door Hem aangenomen als kinderen. En doordat zijn Geest in ons woont, roepen wij: ‘Abba! Vader!’ Want in ons diepste wezen overtuigt Gods Geest ons ervan dat wij kinderen van God zijn. En als wij Gods kinderen zijn, krijgen wij ook wat ons, als zijn kinderen, toekomt. Wat God aan zijn Zoon Jezus Christus geeft, zal Hij ook ons geven. Als wij hetzelfde lijden doormaken als Hij, zullen wij ook dezelfde heerlijkheid krijgen als Hij.

Veiligheid

Je hoeft niet bang te zijn, want je bent door Hem aangenomen als zijn eigen kind. Een werknemer of zomaar een dienaar gehoorzaamt uit angst voor straf. Maar een ouder-kindrelatie wordt niet gekenmerkt door angst; het is een relatie die blijft, ook als je fouten maakt.

Authoriteit

Je bent geen slaaf meer, maar een kind van de Allerhoogste! Een slaaf heeft geen enkele authoriteit. Hij kan alleen maar doen wat hem gezegd wordt. Maar als kinderen van de Vader zijn wij geen gewone dienaren meer. We hebben authoriteit ontvangen. Kinderen van God hebben authoriteit over zonde en over de duivel. De aarde waarop wij wonen is van ónze Vader. Dat zou ons een enorm vertrouwen moeten geven. Kinderen dragen de eer van hun familienaam. De naam van de Vader geeft jou de hoogste status!

Intimiteit

Door Hem roepen wij, ‘Abba!’ De betekenis van het woord ‘Abba’ is ‘papa’. De meeste kinderen spreken hun vader niet aan als ‘Vader’. Veel vaker wordt een naam gebruikt waar veel meer intimiteit van uit gaat, zoals pap of papa. En dit is precies hoe christenen de almachtige Schepper mogen aanspreken. De Allerhoogste, Schepper van hemel en aarde, Hij die alles, maar dan ook alles onder controle heeft, is onze Papa. Dat zeg je dan niet gewoon, nee, dat is het toch waard om uit te roepen!

Zekerheid

Want in ons diepste wezen overtuigt Gods Geest ons ervan dat wij kinderen van God zijn. In de Herziene Statenvertaling staat het mooier: De Geest Zelf getuigt met onze geest dat wij kinderen van God zijn. Als jij God aanspreekt als ‘Abba,’dan komt de Geest met jou, naast jou, en geeft je de zekerheid dat je werkelijk zijn kind bent, in zijn familie. In ons hart overtuigt de Geest ons ervan dat we een kind van God zijn.

Paulus zegt dat onze geest al aan het getuigen is: De Geest Zelf getuigt met onze geest dat wij kinderen van God zijn. Dit betekent dat we het bewijs al in ons hebben, dat wij christenen zijn. We weten dat we Christus vertrouwen. We hebben zijn beloften. We zien onze levens veranderen en groeien. Al die stukjes bewijs leiden onze geest – onze harten – tot de overtuiging dat we echt van Hem zijn. Paulus zegt dat de Geest ‘met’ onze geest komt en, in tegenstelling tot wat we zien, ‘getuigt.’ Het gaat dan om een direct getuigenis van de de Geest in onze harten. In Romeinen 5:5 noemde Paulus het al: Die hoop is geen valse hoop, omdat Hij ons hart gevuld heeft met zijn liefde door de Heilige Geest die Hij ons heeft gegeven. Dit zul je misschien niet altijd zo ervaren, misschien is het voor jou ook nog niet zo’n sterk gevoel. Maar er zullen momenten zijn, als wij roepen ‘Abba, Vader!’ dat we in ons hart de zekerheid hebben echt zijn kind te zijn. Dat is het werk van de Geest, getuigend voor ons en met ons dat we werkelijk kinderen van de levende God zijn.

Erfenis

En als wij Gods kinderen zijn, krijgen wij ook wat ons, als zijn kinderen, toekomt (vers 17). Dit betekent dat we een geweldige toekomst hebben! Vroeger was het zo, dat de oudste zoon de erfgenaam was. Al waren er meer kinderen, de erfgenaam kreeg het grootste deel en zette de familienaam voort. Zo kon een familie zijn invloed behouden, doordat de rijkdom niet in kleine delen werd opgesplitst. Paulus noemt alle christenen erfgenamen van God. Dat is een wonder, want de erfgenaam krijgt het beste deel van de rijkdom van zijn ouders. Paulus zegt dus dat wat voor ons klaar ligt zo groot en glorieus is, dat het zal zijn, en voelen, alsof we allemaal het beste deel van Gods glorie hebben ontvangen.

Discipline

Wat God aan zijn Zoon Jezus Christus geeft, zal Hij ook ons geven. Als wij hetzelfde lijden doormaken als Hij, zullen wij ook dezelfde heerlijkheid krijgen als Hij (vers 17). Ouders die hun kinderen discipline bij brengen, gaan het niet uit de weg dat hun kind soms pijn ervaart. Zo leren kinderen om zich zo te gedragen dat nog grotere pijn in de toekomst wordt voorkomen. Hebreeën 12 vers 9 legt uit: Vroeger, toen wij nog kinderen waren, kregen wij straf van onze natuurlijke vaders en wij hadden respect voor hen. Moeten wij ons dan niet nog veel meer onderwerpen aan de opvoeding van onze geestelijke Vader? Dan pas zullen wij leven. Een goede vader zal zijn kinderen op een liefdevolle manier discipline leren. Hij zal zijn authoriteit niet gebruiken op een egoïstische manier, uit machtsmisbruik. Maar hij zal ook geen zaken die moeilijk zijn uit de weg gaan, om zijn kinderen maar voor zich te winnen. Het is een (soms pijnlijk) voorrecht om discipline te leren van de meest liefdevolle Vader.

Uniformiteit

Als wij hetzelfde lijden doormaken als Hij, zullen wij ook dezelfde heerlijkheid krijgen als Hij (vers 17). Alle christenen zullen lijden doormaken. Niet alleen de pijn van deze wereld, die alle mensen ervaren. Maar juist omdat we broers en zussen zijn in Christus. Christus werd afgewezen om wie Hij was, en doordat Hij werd bloot gesteld aan zonde, waarschuwde voor het oordeel en redding aanbood. Op dezelfde manier zal zijn familie lijden als zij leven voor Hem en over Hem vertellen. Wij moeten zijn als Hij! God werkt in ons en door omstandigheden heen zodat wij zijn Zoon zullen weerspiegelen: En Hij bepaalde ook dat die mensen zijn Zoon zouden weerspiegelen. Want Hij wilde dat zijn Zoon de eerste en belangrijkste van vele broers zou zijn (vers 29).

Wij zijn als zijn kinderen aangenomen. God wil werkelijk de natuur van Christus in ons ‘planten’. Als kinderen van God mogen we echt een gelijkenis zijn van Jezus. Als wij het lijden om Hem doorstaan, zullen we meer en meer op Hem gaan lijken. Je karakter en je houding zullen veranderen. Daarom wordt vervolging om het geloof in de Bijbel ook als een voorrecht gezien (Handelingen 5:41, 1 Petrus 4:13,16). Je zult op Hem lijken!