Als je kind vragen stelt over transgenders

Door: Suzanne Exoo - van der Weijde

Als ouder is het vrijwel onmogelijk om dit onderwerp te ontwijken. Het is dan ook niet de vraag óf je ooit met je kind over moet praten over de groeiende acceptatie van transgenders. Vraag je eerder af wannéér je het er met je kind over zult hebben. Maar wat zeg je dan?

 

Je kunt je schouders ophalen en het onderwerp geheel vermijden. Weet dan dat er anderen zullen zijn die er zeker wel met je kinderen over praten. De mening van je kind zal mede daardoor gevormd worden.

Of reageer je – wellicht door je eigen onwetendheid en onzekerheid – op een spottende manier en zeg je dat deze mensen gek zijn?

Of raak je in paniek, en houd je je kind bij bepaalde mensen vandaan, om ze tegen ‘wat het dan ook maar moge zijn’ te beschermen?

 

Of kies je voor een open en eerlijk gesprek met je kind over dit onderwerp, een onderwerp dat voor kinderen vaak moeilijk te begrijpen is?

 

Vroeg of laat zal jouw kind met iemand een gesprek hebben over transgenders. De vraag is dus, of hij/zij dit gesprek met jou zal hebben, of met een ander. Als jij maar blijft wachten en dit onderwerp vermijd, en je kind weet dat, dan zal het denken dat jij niet kan of wil helpen met dit soort moeilijke onderwerpen. Bovendien communiceer je dat het voor christenen blijkbaar te moeilijk is om over deze onderwerpen te spreken. Misschien zelfs wel dat jij met je geloof niet in staat bent om te leven in de werkelijkheid.

 

Het is heel begrijpelijk dat we onze kinderen willen beschermen tegen moeilijke en ingewikkelde onderwerpen. Aan de ene kant willen we onze kinderen beschermen tegen de wereld, aan de andere kant moeten we ze ook voorbereiden op wat ze in hun leven tegen zullen komen.

 

Op welke leeftijd jij hier met je kind over zult spreken, kun je zelf het beste inschatten. Het ene kind is daar eerder aan toe dan een ander. Misschien zijn er transgenders in de directe omgeving van jouw kind, ik kan me voorstellen dat je kind dan eerder vragen heeft en jij er eerder over zult beginnnen.

 

Wat zou je kunnen zeggen?

 

  • Mensen zien de wereld, de realiteit op verschillende manieren. Christenen baseren hun kijk op de wereld op wat de Bijbel ons leert. Want de Bijbel is het Woord van God, en God heeft ons gemaakt.

 

  • God heeft man en vrouw gelijkwaardig geschapen. De een is niet meer of beter dan de ander, maar ze zijn wel verschillend. Deze verschillen tussen man en vrouw zijn goed en mooi. Ze zorgen er ook voor dat er steeds weer kinderen geboren worden en nieuwe generaties kunnen opstaan. Je zou dus kunnen zeggen dat het voortbestaan van de mens afhankelijk is van de verschillen tussen man en vrouw. Op dit punt kun je ook aansluiten bij de belevingswereld van het kind; wat voor verschillen zie je tussen jongens en meisjes in je klas? En tussen papa en mama?

 

  • Bespreek de stereotypes die heersen over mannen en vrouwen. Niet alle mannen houden van voetbal en timmeren. Sommige mannen koken graag of naaien en borduren zelfs. Niet ieder meisje houdt van prinsessenjurken. Er zijn ook meisjes die liever in bomen klimmen in een afgetrapte spijkerbroek. Er zijn vrouwen die hun eigen zaak runnen en er zijn vrouwen die liever thuis zijn en daar voor hun gezin zorgen. En dat is prima. Geef voorbeelden van mensen in je omgeving. Bij ons thuis ben ik bijvoorbeeld degene die de klusjes in en rond het huis doet, omdat ik daar handiger in ben dan mijn man.

 

  • God heeft de wereld goed geschapen. Maar de wereld is flink beschadigd door de zonde. Zonde brengt gebrokenheid in de wereld en in het leven van mensen. Alle mensen zijn zondaars en hebben Gods redding nodig. Daarin zijn we allemaal gelijk, niemand is beter dan een ander. Er is een belangrijk verschil tussen zonde begaan, en de gevolgen van zonde. Dat betekent dus dat je kunt lijden doordat er zonde is begaan, zonder dat het jouw schuld is. Ziekte is bijvoorbeeld een gevolg van de zondeval in het paradijs. Maar iemand die ziek is, heeft daar geen schuld aan. Of hongersnood in Afrika; kinderen sterven daar aan ondervoeding, maar niet omdat zij ergens schuldig aan zijn. Ook dat is een gevolg van de breuk tussen God en mens, de zondeval.

 

  • De Bijbelse kijk op de wereld wordt niet door iedereen gedeeld. Mensen die niet in God geloven, zullen ook niet accepteren wat Hij ons wil leren. En als christenen vinden we het ook wel eens moeilijk om te accepteren wat God van ons wil.

 

  • Sommige jongens hebben het gevoel dat ze eigenlijk een meisje zouden moeten zijn, en andersom. Ze voelen dan heel sterk dat ze in een ‘verkeerd lichaam’ zitten. Het is heel moeilijk als je dit zo voelt. Mensen die hun lichaam op deze manier ervaren zijn absoluut niet raar, en we mogen nooit gemeen tegen ze doen of ze uitlachen (ook niet achter hun rug). Want ook zij zijn door God gemaakt, naar Zijn beeld geschapen. Wel moeten we ons zelf er aan herinneren dat iedereen wordt geschapen als jongen óf meisje, en dat het gevoel ‘in een verkeerd lichaam’ te zitten, niet is wat God voor ons wil. Een meisje is een meisje, en een jongen is een jongen. Omdat God hen zo heeft gemaakt. Ook al noemen of kleden zij zichzelf anders.

 

  • In deze wereld hebben alle mensen te maken met de gebrokenheid van de zonde. Ook christenen. Soms kun je niet kiezen en je kunt niet overal zomaar van weglopen. Daarom moet iedere christen wel eens ‘nee’ zeggen, ook al gaat dat nog zo in tegen wat je denkt of voelt. Omdat Jezus onze Koning is. Christen zijn betekent dat we in elke situatie op God vertrouwen, ook al gaat dat soms misschien in tegen onze eigen gedachten, ervaringen en verlangens. Christen zijn betekent ook, dat we de mensen om ons heen lief hebben. Ook als ze soms dingen anders doen. Jezus zelf is daarin een groot voorbeeld.

 

Kinderen stellen wel eens vragen waarop we geen antwoord weten. Dat kun je dan gewoon zeggen. Stel voor dat je er eens over na zult denken en dat je het er later nog eens over zult hebben. Wees eerlijk over onderwerpen die je moeilijk vindt, en laat merken dat je graag wilt helpen hierin.

 

Toon zelfverzekerdheid in het gesprek met je kind, maar wordt niet arrogant. Laat zien dat je mee leeft en om anderen geeft. Wees eerlijk, ga niet voor het simpele antwoord. Heb lief zonder te veroordelen en wees daarin een voorbeeld.