De 10 meest voorkomende bezwaren tegen het christendom beantwoord.

Door: Suzanne Exoo - van der Weijde

1. Ik geloof niet dat God bestaat. Hoe kan iemand zoiets zeker weten?

 

Zowel het atheïsme (er is geen God) als het agnosticisme (niets is zeker) bieden geen enkele zekerheid en als je logisch nadenkt, zijn ze beide even vreemd.

Het atheïsme vereist een volledige kennis van alles (en dat heeft geen mens), anders kan men er nooit zeker van zijn dat er geen God is. Een agnost beweert dat hij nergens zeker van kan zijn. Maar ook dat is vreemd, want dit zeggen ze dan weer wel: ‘Er is één ding over God waar ik zeker van ben, en dat is dat we niets van Hem kunnen weten.’ Zo spreken zij zichzelf tegen.

Volgens mij is er wel degelijk bewijs voor het bestaan van God (al hebben we dat voor ons geloof en onze relatie met Hem niet nodig).

Ieder gevolg heeft een oorzaak. De Bijbel en de wetenschap erkennen beide dat het universum ooit is begonnen met er te zijn, het heeft een begin. En dat universum zou nooit tot stand kunnen komen zonder een bijzondere kracht die alles tot stand brengt.

Ieder schepsel heeft een Schepper. De schepping zelf laat iets zien van haar Maker en laat zo zien wie Hij is.

Ieder ontwerp heeft een ontwerper. Zelfs grote wetenschappers zijn het er over eens dat het heelal, met daarin alles op een eigen unieke plek, ons DNA, het hele leven, wel het resultaat móet zijn van een Intelligente Ontwerper.

Elke wet heeft een Wetgever. De universele wet van goed en fout overstijgt cultuurverschillen en moet wel van een Bron komen die groter is dan alles: Degene die ons een geweten gaf. Bovendien kunnen we niet anders dan erkennen dat geen enkel mens in staat is om zich aan die wet te houden; we hebben allemaal Gods vergeving nodig.

God heeft de mens geschapen met een eigen wil, emoties en persoonlijkheid. Dat betekent dat Hijzelf ook persoonlijk is, want Hij zal zeker niet minder zijn dan wij. God vertelt ons graag wie Hij is. Wie Hem zoekt, zal Hem zeker vinden.

 

2. Maar de evolutie dan? Kan God de evolutie niet gebruikt hebben om ons te maken?

 

Om te overleven, zijn veel diersoorten inderdaad door de eeuwen heen veranderd. Maar het is niet waar dat diersoorten zijn veranderd in compleet andere dieren. Dat is waar de evolutietheorie de plank mis slaat.

De evolutietheorie beweert ook dat het leven zelf is ontstaan uit dood materiaal. Dat op zich is al een absurde bewering. Het proces van evolutie (nieuwe, toegevoegde genetische informatie in een levend wezen, of nieuw leven door genetische mutatie) is nog nooit door iemand aanschouwt. Fossielen die zijn gevonden laten zien dat iedere levensvorm ineens en volledig ontwikkelt is verschenen. Dus niet door geleidelijke verandering, zoals de evolutietheorie beweert.

Het is vreemd om te geloven dat iets zomaar uit het niets is ontstaan, dat er orde is ontstaan uit de chaos van een ‘oersoep’ of ‘oerknal’.

Evolutionisten beweren dat het leven toevallig is ontstaan. Maar niets in de natuur, de biologie, de natuurkunde gebeurt toevallig. Voor alles, al lijkt het nog zo klein, is een reden en alles heeft een doel.

Al met al is er dus vooral geloof voor nodig om de evolutietheorie te accepteren. Net als voor het accepteren van het scheppingsverhaal. Tenzij iemand ver terug in de tijd kan reizen, om te bekijken hoe het allemaal is begonnen.

De Bijbel spreekt in Genesis over 6 scheppingsdagen en vaak vragen mensen zich af of het wel echt 6 dagen zijn geweest. Verlies je niet in dit soort discussies, want het is niet zo belangrijk hoeveel tijd God heeft genomen voor het scheppen van alles wat leeft. Wij mensen zijn afhankelijk van taal. God is dat niet, en zijn scheppingswerk is zo’n ontzettend groot wonder, dat het ook niet in taal te vatten is. Toch wordt in Genesis in prachtige woorden taal gegeven aan de schepping van hemel en aarde. Of het nou 6 dagen waren, of 6000 jaar, dat is niet van belang. De belangrijkste boodschap van Genesis 1 is: God is onze Schepper en Hij schiep ons naar Zijn beeld!

 

3. Hoe weet ik dat de Bijbel echt waar is?

 

Van de Bijbel zijn onvoorstelbaar veel oude kopieën en delen daarvan gevonden. Veel meer dan van welk ander oud boekwerk dan ook.

Ieder stukje Bijbel dat ooit is gevonden, is door historici erkend als authentiek. En veel gebeurtenissen waarover we lezen in de Bijbel zijn opgeschreven vlak nadat ze plaats vonden. Bij de meeste andere geschriften is dat niet zo; vaak werden gebeurtenissen pas eeuwen later opgeschreven. Toch worden die verhalen zonder problemen als waar gebeurd geaccepteerd. Denk bijvoorbeeld aan de geschiedenis van Alexander de Grote, die leefde in de 4e eeuw voor Christus.

Bijbelse geschriften die zijn gevonden zijn naast elkaar gelegd, en ze bleken steeds hetzelfde te zijn. Geen fouten of verschillen. Er is geen ander document dat zo oud is als het Nieuwe Testament, waarvan er zovele eeuwenoude kopieën zijn gevonden, en die dan ook nog zo overeenkomen met het origineel. Dus wie twijfelt over de echtheid ervan, moet ook twijfelen aan ieder ander oud geschrift dat ooit is gevonden. Bovendien zijn er vele archeologische vondsten die plaatsen, mensen en gebeurtenissen die de Bijbel beschrijft bevestigen. De Bijbel is ook daarin betrouwbaar.

En denk eens aan de honderden profetieën uit de Bijbel die allemaal in vervulling zijn gegaan, vaak eeuwen nadat de profeet zelf al gestorven was. En hoe systematisch en consequent de Bijbel is: 66 boeken, geschreven door tenminste 40 verschillende mensen, over een periode van 2000 jaar. En toch één geheel, met een en dezelfde boodschap.

Meer dan welk geschrift dan ook, heeft de Bijbel een enorme impact gehad op de cultuur en gebeurtenissen wereldwijd. De Bijbel heeft de unieke kracht om mensenlevens te veranderen. En het is het meest gedrukte boek ooit.

 

4. Hoe zit het dan met al die fouten in de Bijbel?

 

In de Bijbel staan zeker stukken die soms lastig uit te leggen zijn. Maar er is nog nooit een bewezen fout gevonden in de Bijbel.

Alle 66 boeken van de Bijbel zijn geïnspireerd door God en onfeilbaar. In 327 na Christus werd het Nieuwe Testament officieel erkend, maar al lang daarvoor erkende de vroege kerk dezelfde 27 delen van het Nieuwe Testament als het Woord van God. De eerste christenen hadden zeker hun meningsverschillen, net als christenen nu. Maar de basis van het christelijk geloof, namelijk de noodzaak van onze redding door het offer van Jezus, is voor elke christen gelijk.

Wie goed oplet bij het lezen van het Nieuwe Testament ziet dat er soms variaties zijn te vinden. Maar dat zijn nog geen tegenstellingen. Laat maar eens tien mensen die zojuist getuige waren van dezelfde gebeurtenis, opschrijven wat ze hebben gezien en gehoord. Dan zul je ook variatie lezen in de verhalen, ook als ze alle tien de waarheid vertellen.

Alle auteurs van de Bijbel erkennen dat ze tijdens het schrijven werden geïnspireerd door de Heilige Geest. Als dit niet klopt, dan hebben ze allemaal gelogen, óf ze waren niet goed bij hun hoofd. Maar aangezien zij de meest prachtige literatuur ooit geschreven hebben, zijn die opties beide niet logisch.

Durf eens verder te denken dan je eerste aannames. Wat ik bijvoorbeeld al vaak heb gehoord, is het bezwaar tegen het idee van het ontstaan van de gehele mensheid uit Adam en Eva, omdat Kaïn wel een vrouw vond om mee te trouwen. Maar Kaïn kan heel goed met één van zijn eigen zussen zijn getrouwd, zeker aangezien het verbod daarop pas eeuwen later kwam (Leviticus).

De Bijbel is betrouwbaar, er zijn vele ooggetuigen van Bijbelse gebeurtenissen, ook buiten de Bijbel zelf. Vele, vele mensen hebben door de eeuwen heen getuigd van haar geloofwaardigheid, en de invloed die dit Boek heeft gehad over de hele wereld is vele malen groter dan van welk boek dan ook.

 

5. Waarom is Jezus zo anders dan andere grote namen uit de geschiedenis?

 

Jezus staat boven alle namen uit de geschiedenis, want: zijn komst was tot in detail profetisch voorspeld, zijn moeder was een maagd, Hij deed vele wonderen, Zijn onderwijs deed de grootste leraren versteld staan en zijn daden bewezen dat Hij de waarheid sprak.

Het grootste bewijs van de grootheid van Jezus is Zijn opstanding uit de dood. En daar waren vele getuigen van. Zij zagen het lege graf, meerdere keren zagen zij Jezus zelf nadat Hij was opgestaan. Ook de kracht die de discipelen ontvingen toen Jezus weer terug ging naar de Vader getuigt ervan dat Hij de Zoon van God is. De Joodse en Romeinse leiders wilden alles liever vergeten; zij zwegen in alle talen.

 

6. Zijn er niet vele wegen die naar de hemel leiden?

 

Het kan niet zo zijn dat alle religies gelijk hebben, want daarvoor spreken ze elkaar te vaak tegen.

Verschillende wegen leiden altijd naar verschillende bestemmingen. Jezus zei heel duidelijk: ‘Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven’ (Johannes 14:6). De Bijbel is er heel duidelijk over, dat er maar één weg is naar de hemel. En die weg is vrij door het offer van Jezus aan het kruis. En alleen wie dat offer aan neemt, kan over die weg gaan. Jezus zelf heeft dat gezegd. Daarom is het waar, en alles wat daar tegenin gaat of aan twijfelt komt niet van de Here.

 

7. Is er echt een hel? En als God liefde is, hoe kan het dan dat Hij daar mensen heen stuurt?

 

Ja, de hel is echt. Het bestaan van de hel is noodzakelijk, omdat God rechtvaardig is en de zonde moet worden bestraft. Alle mensen doen zonde en verdienen de hel. Maar Gods liefde is zo groot, dat Hij zijn eigen Zoon opofferde aan het kruis. Daardoor kan iedereen die dat offer aan neemt in Gods nabijheid komen en het eeuwige leven doorbrengen in de hemel.

God geeft aan alle mensen de vrijheid om zelf te kiezen. Diegene die in de hel terecht komt, komt daar alleen door het offer van Jezus af te wijzen en zijn eigen goede daden boven dat grote offer te stellen. Maar hoeveel goede dingen wij ook doen, het zal nooit genoeg zijn. Wij kunnen de hemel niet verdienen.

God belooft dat iedereen die naar Hem zoekt, Hem ook zal vinden. Niemand gaat naar de hel omdat God ze afwijst; ze gaan naar de hel omdat zij God afwijzen.

 

8. Ik zie mezelf niet als een zondaar. Ik ben best een goed mens.

 

‘Best goed’ of ‘zo slecht nog niet’ is niet genoeg, daarmee red je het niet naar de hemel.

Om naar de hemel te kunnen, moet je volledig rechtvaardig zijn. En dat is alleen maar mogelijk door het offer van Jezus. God legt onze zonde niet op een weegschaal, zoals wij dat doen. Zonde is gewoon zonde, ook al is de ene mens een moordenaar en liegt een ander alleen over wat hij eet.

God is heilig. Iemand die besmet is met zonde, al lijkt het nog zo klein, kan niet bij God in de buurt komen. Dat is onmogelijk. Maar wie een relatie heeft met Jezus en zijn offer aanneemt, is vrij van de zonde en kan bij God komen.

 

9. Christenen zijn zo hypocriet. Waarom zou ik daar bij willen horen?

 

Ook christenen – alle christenen – falen soms in het naleven van wat Jezus ons leert. Want christenen zijn ook gewoon mensen.

Een christen zal nooit beweren perfect te zijn. Een christen is vergeven door God, omdat hij/zij het offer van Jezus heeft aangenomen. Elke christen moet groeien in het naleven van de Bijbel.

Kijk naar Jezus zelf, in plaats van naar het gedrag van sommige christenen. Geloof in het christendom, ook al zijn er altijd christenen die dingen doen die daar niet mee te rijmen zijn. God biedt zichzelf aan door zijn Zoon. Die waarheid staat als een paal boven water en is veel belangrijker dan wat sommige mensen in en buiten de kerk doen. Als je heel eerlijk bent, dan moet je toegeven dat alle mensen hypocriet zijn. Des te meer heeft iedereen Jezus nodig.

 

10. Waarom is er zoveel kwaad in de wereld? Waarom is er zoveel lijden?

 

God staat het toe, dat er lijden is in de wereld en dat er kwaad gedaan wordt.  Hij gaf mensen een vrije wil om goed of kwaad te doen. Maar Hij zal nooit zelf kwaad en lijden veroorzaken.

De mens zelf is verantwoordelijk voor al het lijden in de wereld. In de Bijbel belooft God dat Hij hiermee zal afrekenen, op Zijn manier en op Zijn tijd. Hij heeft de controle, over alles. Vertrouw op Gods liefde, kracht en wijsheid. Hij veroorzaakt het lijden niet, maar gebruikt het wel om er iets goeds uit voort te laten komen. Steun op de kracht van God om met persoonlijk lijden en het lijden van anderen om te gaan.