De vier namen van God in Psalm 91

Psalm 91: 1,2

Wie in de beschutting van de Allerhoogste woont

en overnacht in de schaduw van de Ontzagwekkende,

zegt tegen de Heer: ‘Mijn toevlucht, mijn vesting,

mijn God, op u vertrouw ik.’

Als het leven moeilijk is, en je lijkt maar niet aan rust toe te komen, dan zijn deze woorden zo vertroostend en bemoedigend. Vaak zijn we als mens geneigd om in een negatieve, pessimistische sfeer te verzanden. Dan zien we over het hoofd wat God wil doen in onze situatie. Onze omgeving is vaak ook negatief; kijk alleen maar eens naar social media. Wat een negativiteit krijg je daar maar zo over je heen! Het is dan zo belangrijk om je gedachten te richten op de Heer; Hij is jouw God, en Hij is de Almachtige! Psalm 91 is zo krachtig om jezelf steeds voor te houden.

In de eerste twee verzen van Psalm 91 wordt God bij vier namen genoemd: de Allerhoogste, de Ontzagwekkende, de Heer en mijn God.

De eerste naam, de Allerhoogste, is de vertaling van het Hebreeuwse woord Elyon. Met dat woord wordt een oppermachtige vorst bedoeld. Iemand die hoog verheven is boven alles en iedereen. De naam gaat over Gods majesteit, soevereiniteit en grootheid. Koning over alle koningen. Psalm 91 zegt : ‘Wie in de schaduw van de Allerhoogste woont…’ Dan kun je jezelf afvragen: waar woon ik? Verblijf je in boosheid, krititiek, angst, etc? Of verblijf je in de schuilplaats van de Allerhoogste, die belooft dat Hij voor jou zorgt?

De tweede naam, de Ontzagwekkende, komt van het woord Shaddai. Daar zijn meerdere betekenissen voor, maar het duidt vooral op een machtige God, die sterker is en tot veel meer in staat dan wij kunnen bedenken. Hij is de God die een pad maakte in de  zee. In zijn naam is kracht. Er is niets, geen enkele situatie, die Hij niet om kan draaien.

De derde naam, Heer, is de persoonlijke naam van God, die Hij bekend maakte aan Mozes bij de brandende struik (Exodus 6). Voor de Israëlieten was deze naam zo heilig, dat de originele uitspraak onzeker is. De letters, YHWH, worden vaak uitgesproken als Yahweh, Jehovah, of  Heer. Dat God wil dat we deze naam gebruiken, geeft aan dat  Hij graag persoonlijk met ons om wil gaan. De God die almachtig is, heeft de haren op jouw hoofd geteld, kent ieder plekje van je hart en verlangt naar een vriendschap met jou.

De vierde naam, mijn God, komt van het Hebreeuwse Elohim. Deze naam verschijnt gelijk aan het begin van de Bijbel: ‘In het begin schiep God de hemel en de aarde.’ Wanneer in de Hebreeuwse tekst Elohim staat, wordt dat doorgaans vertaald met ‘God’. Hij is de Eerste, de Schepper. Hij is één, en toch Vader, Zoon en Geest. De God die met jou is, is dezelfde God die hemel en aarde schiep met zijn stem, en die altijd trouw zal blijven aan zijn schepping.

Het zijn maar twee verzen, maar ze vertellen je zoveel. Zijn wegen zijn hoger dan de onze, en toch mogen we met Hem spreken als met een vriend. Wat bijzonder! God is ongrijpbaar, en toch zo dichtbij. Allerhoogste, Ontzagwekkende, Heer, God.