El Roi

God heeft vele namen, en een aantal daarvan wordt vaak gebruikt. Zoals bijvoorbeeld Elohim en Yahweh. De naam El Roi hoor je niet zo vaak. En toch ligt er zoveel hoop en kracht in deze naam van God.

Wat betekent El Roi?

Het is je misschien al eens opgevallen, dat veel namen van God beginnen of eindigen met ‘El’. El verwijst naar God. El Roi betekent: ‘de God die mij ziet.’ Dus, wanneer jij denkt dat iedereen je vergeten is, dan mag je weten dat God jou ziet. Hij ziet het als je struikelt en het moeilijk hebt, ook dan (of misschien moet ik zeggen juist dan) loopt Hij naast jou.

Wie noemde God ‘El Roi’ in de Bijbel?

In tegenstelling tot veel andere namen van God, vind je de naam El Roi maar één keer in de Bijbel (in Genesis 16). God had aan Abraham een groot nageslacht beloofd, maar de jaren verstreken zonder kinderen. Abraham werd ongeduldig, en besluit om zelf maar wat te regelen. Sara (toen nog Sarai) komt met het idee om Abraham met de slavin Hagar te laten slapen, en zij kreeg een zoon: Ismaël. Hagar is maar wat trots op haar positie ten opzichte van Sarai, en laat dat merken ook. Sarai pikt het niet, en mishandelt Hagar zodanig, dat zij weg vlucht. In de woestijn ontmoet Hagar een engel van de Heer, die haar beloofd dat ook uit haar zoon een groot volk zal voortkomen. Omdat God haar zag toen er niemand anders was, noemde zij de Here: ‘de God, die ziet en door mij werd gezien.’

De Bijbel staat vol met voorbeelden van God die mensen ziet, waarvan de samenleving liever afstand deed. Hij genas melaatsen, blinden en bezetenen. Hij voerde een wonderlijk gesprek met een Samaritaanse vrouw en at met tollenaars. Door de hele Bijbel heen, valt het steeds weer op dat God er voor kiest om juist die mensen te zien, die voor de samenleving onzichtbaar lijken.

En vandaag? Hebben we nog steeds een God die ons ziet – vooral wanneer we ons ongezien voelen?

3 Redenen om God ook vandaag nog te prijzen als El Roi

 

  1. Gods trouw als je even achterom kijkt

Schrijf jij je gebeden wel eens op? En kijk je dan wel eens terug naar wat God gedaan heeft met jouw vragen? En zie je dan wat God gedaan heeft? Misschien voelt het soms alsof God jou verlaten heeft. Als je midden in een storm zit, dan lijkt het misschien alsof God in slaap gevallen is (Marcus 4: 35-41). Maar als je eerlijk terug kijkt, dan wordt zo vaak duidelijk hoe God juist in die storm aanwezig was.

 

  1. Jezus’ voorbeeld in het zien van de ‘verschoppelingen’

Jezus had er voor kunnen kiezen om zich als een koning te laten behandelen. Hij had er voor kunnen kiezen om zijn vrienden te kiezen tussen de hoge leiders en andere vooraanstaande mensen van het volk. Maar in plaats daarvan, koos Hij er voor om zijn tijd te besteden aan prostituees, belastingontvangers, dieven, zondaren. Hij zag hen. Hij liep naast hen, kwam bij ze thuis, at met hen, genas hen, en hield van hen. Hij zal hetzelfde voor jou doen, hoe diep je ook gevallen bent!

 

  1. God ziet wat jij nodig hebt en geeft zijn zegeningen elke dag.

Zo vaak nemen we ‘kleine’ zegeningen voor lief, we vinden het zo gewoon. Het feit dat je ademt, dat de zon elke dag weer op komt, dat je te eten hebt, een bed om in te slapen, dat zijn allemaal zegeningen. Kies er voor om deze zegeningen te zien en om er voor te danken. Ik heb eens een lijst gemaakt van zegeningen waar ik dankbaar voor ben, of zou moeten zijn. Zoiets maakt je wakker! God kan bergen verzetten, dat is waar. Maar dat hoeft niet altijd. Hij voorziet in eten, onderdak, familie, enz.

 

God vergeet jou niet. Hij ziet jou. Elke seconde. Altijd.