'Happy'

Kort nadat mijn man overleed, kwam dit hondje bij ons wonen. Een zwervertje, uit Portugal. Ik noemde hem, heel bewust, Happy. Een herinnering voor mijn kinderen, maar ook voor mijzelf: hoe verdrietig we nu ook zijn, God zal ons rouwen volledig omkeren.

’s Avonds is er droefheid, maar ’s morgens klinkt gejuich. Psalm 30v 6

Het leven van een christen kan vol vreugde zijn, als we leven naar wat God ons leert. Een van mijn favoriete verzen uit de Bijbel is Romeinen 8v 28; ‘Voor wie Hem liefhebben laat God alles meewerken voor hun bestwil, want Hij heeft een plan met hen.’ De enige voorwaarde is dus, dat we God liefhebben. Als we dat doen, dan zal alles verlopen volgens Zijn plan en voor ons eigen bestwil. Daar word je toch blij van!!! Natuurlijk, het valt niet altijd mee. Soms is het zelfs zo zwaar, dat verdriet letterlijk pijn doet.

En toch: er is zoveel vreugde in de Heer! Alleen in de Heer. Wil je een leven gevuld met vreugde? Geef je dan over aan Hem. Als je die vreugde niet kunt ervaren, dan ligt je focus op de verkeerde dingen. Dan laat je Jezus niet de Heer van je leven zijn. Dat betekent niet dat je geen verdriet mag hebben, Jezus zelf kende ook verdriet. Maar het zal je leven niet beheersen, als Jezus Koning in je hart mag zijn.

Als jij een kind van God bent, dan is vreugde voor jou als een geboorterecht. Je mag getuige zijn van de allerhoogste Koning. Een Koning die de wereld redt. Geef hem de kans om in jouw leven te stralen. Je zult versteld staan, van wat Jezus kan doen.