Jezus bidt voor jou!

Mijn overleden man en ik hadden de gewoonte om voor elkaar te bidden. Nu hij niet meer bij mij is, ben ik me meer gaan realiseren hoe belangrijk die gebeden voor mij waren. Ik wist dat hij zijn gebed voor mij dagelijks bij de Heer bracht, en dat gaf mij een sterk gevoel van zekerheid en veiligheid.

 

Toch is er altijd Iemand die voor ons bidt. De opgestane Heer neemt het dagelijks voor jou op. In Hebreeën 7v 25 staat: ‘Hij kan iedereen die door Hem naar God gaat, van de ondergang redden. Omdat Hij altijd zal blijven leven, zal Hij er altijd zijn om onze belangen bij God te behartigen.’ Jezus zelf zit aan Gods rechterhand, en Hij bidt daar voor mij. 1 Timotheüs 2v 5: ‘Er is maar één God en er is maar één bemiddelaar tussen God en de mensen, de mens Jezus Christus, die voor die bemiddeling zijn leven gegeven heeft’. Zijn terugkeer naar de hemel maakte geen einde aan zijn bediening voor jou. Hij heeft niet alleen de prijs voor jouw zonde betaald; Hij leeft en Hij dient als jouw advocaat bij de Vader.

 

 

Waarom je een advocaat nodig hebt: 1 Petrus 5v 8 waarschuwt voor de duivel, die er op uit is om jou te verslinden. Toch hoeven we ons geen zorgen te maken. 1 Johannes 2v 1: ‘Maar als iemand zondigt, hebben wij een rechtvaardige advocaat die ons verdedigt bij de Vader: Jezus Christus.’

Hebreeën 9v 24: Christus is het heiligdom binnen gegaan om in onze plaats voor God te verschijnen.’

 

Jezus neemt zijn priesterlijke taak serieus. Hij brengt zijn liefde en zorgen voor jou bij de Vader. Zo dient Hij jou, bij de troon van God.