Wat leer ik mijn kinderen over de wapens van God?

Door: Suzanne Exoo - van der Weijde

Gelijkenissen en metaforen

Sommige delen van de Bijbel zijn best lastig om aan jonge kinderen uit te leggen. Vaak gebruiken we daarom de verhalen uit de Bijbel die wat makkelijker te begrijpen zijn. Een jong kind begrijpt al snel de betekenis van bijvoorbeeld het verhaal over David en Goliath. God beschermt de jonge herdersjongen tegen de grote reus en helpt hem om deze te verslaan. Ook de gelijkenissen die Jezus vertelt, zoals die van de goede herder, zijn goed uit te leggen.

In de gelijkenissen gebruikt Jezus steeds een metafoor om duidelijk te maken wat hij bedoelt. Dat doet Paulus ook als hij het heeft over de wapenrusting van God. Hij gebruikt de wapenrusting die mensen wel kennen als voorbeeld voor abstracte begrippen, zoals geloof, hoop en rechtvaardigheid. Hoe kunnen we dit uitleggen aan jonge kinderen?

Bereid ze voor op de strijd

Mijn eigen kinderen denken bij een wapenrusting of wapens al snel aan een soort superkrachten, zoals ze die zien bij Batman en Spiderman. In die vergelijking, zouden ze denken dat er een soort ‘super-christenen’  bestaan, met speciale krachten, en gewone christenen. Maar de wapenrusting waar Paulus over vertelt, is niet bedoeld voor een speciaal soort christenen, die dan met behulp van hun speciale krachten de rest van de mensen te hulp kunnen schieten wanneer dat nidigbis. De wapenrusting van God is er voor alle christenen, om ze te wapenen tegen een vijandige wereld.

Een manier om het concept van de wapenrusting uit te leggen, is door een vergelijking te maken met een veilligheids- of beschermingsuitrusting. De meeste kinderen dragen doorgaans geen gevechtstenue, maar beschermende kleding kennen ze wel. Een helm op de crossfiets, polsbeschermers bij het skaten, scheenbeschermers bij de voetbal. Het is niet altijd leuk om ze te dragen; het is warm of het zit gewoon niet lekker. Maar als een kind begrijpt welke gevaren er zijn, dan weten ze ook waarom het belangrijk is om ze toch te dragen.

Satan gaat rond als een brullende leeuw

En precies daarom willen we onze kinderen toch bewust maken van de gevaren van de wereld waar wij leven. We moeten goed begrijpen dat het bestaan van Satan realiteit is. Hij gaat rond als een brullende leeuw (1 Petrus 5 : 8), op zoek naar een prooi om te verslinden. (Heb je er trouwens wel eens over nagedacht dat een leeuw die jaagt beter niet kan brullen? Zo waarschuwt hij zijn prooi. Let dus goed op wat je ‘hoort’!). In Efeziërs 6 : 12 wijst Paulus ons op de donkere wereld waarin wij leven, waar duivelse heersers en boze geesten macht hebben. Niemand zou toch de aanval van een leeuw proberen af te weren zonder enige bescherming bij zich te dragen.

 En tegelijk mogen we weten dat God ons beschermt, ook tegen leeuwen (denk maar eens aan Daniël). Satan is een leeuw, maar hij zit aan een ketting. En daarom brult hij. Hij heeft niet meer kracht dan God hem toestaat. God heeft de volledige controle over hem. Daarom moeten we nooit bang voor Satan zijn. Zorg er gewoon voor dat je de juiste bescherming draagt. 

Goddelijke Krijger

Uiteindelijk is het Christus zelf die de gerechtigheid aan deed als een pantser en de helm van het heil op zijn hoofd plaatste ( Jesaja 59 : 17). Jesaja voorspelde dat de Goddelijke Krijger zou komen, gewapend met heil en gerechtigheid. Zo zou Hij ons redding komen brengen!

Doordat Christus zelf de wapenrusting aantrok in zijn strijd tegen Satan, zijn wij nu vrije kinderen van God. God zegt niet ‘Trek de wapenrusting aan, dan zul je worden gered’. Het evangelie vertelt ons juist, dat Jezus de strijd voor ons gewonnen heeft. Als dankbaar antwoord mogen wij de wapenrusting dragen, waarmee de Heilige Geest ons in staat stelt om te vechten met alles wat in ons is. Soms zullen we stand houden, door de kracht van de Geest. Soms zullen we struikelen; dan zal God ons liefdevol overeind helpen en ons herinneren aan onze eigen zwakheid. Maar God zal ons nooit loslaten of toestaan dat de boze ons kapot maakt.

Deze poster vind je ook in onze Winkel

Op de dag dat onze strijd eindigt zullen we door Gods genade recht voor Christus staan. Niets van onze redding zullen we te danken hebben aan onze eigen inspanningen. Als onze kinderen deze dingen weten, dan zullen ze werkelijk toegerust zijn voor een leven in een donkere wereld.

Efeziërs 6

Bewapen u dus met al Gods wapens om u te kunnen verdedigen als de vijand aanvalt. Dan zult u, na grote dingen te hebben gedaan, ongeslagen uit de strijd tevoorschijn komen. Maak u klaar! Doe de gordel van de waarheid om en gesp het borstpantser van de rechtvaardigheid aan. Trek de schoenen aan van de bereidheid om het goede nieuws van de vrede met God bekend te maken. In elk gevecht zult u het geloof nodig hebben, als een schild waarmee u alle brandende pijlen van de duivel kunt doven. U zult niet zonder de helm van de redding kunnen of zonder het zwaard van de Geest, het woord van God.