Mission Statement voor jouw gezin

7 punten vanuit de Bijbel

Door: Suzanne Exoo - van der Weijde

De meesten van ons zullen niet veel tijd besteden aan het lezen van het Mission Statement van een bedrijf. Het kopje ‘over ons’ op een website is vaak niet het eerste wat je aanklikt.

Toch besteden veel – vooral grote – bedrijven veel tijd en aandacht aan hun mission statement. Want wat daar in staat, vormt en leidt het bedrijf. Een mission statement verklaart waarom een bedrijf bestaat, wat het belangrijk vindt en wat haar doelen zijn.

Nu is een gezin natuurlijk geen bedrijf, maar er zijn toch wel overeenkomsten. En ook voor een gezin is het belangrijk om te kijken naar: waarom je er bent, wat je belangrijk vindt en wat je doelen zijn.

Het Woord van God is een prachtig startpunt voor een Mission Statement voor jouw gezin. Ik vertel je graag welke 7 punten ik er voor ons eigen gezin uit haalde.

 

1. God op de eerste plaats

 Geef het Koninkrijk van God en het doen van zijn wil de hoogste plaats in uw leven. Al het andere zal u dan geschonken worden.

(Mattheüs 6 : 33)

 Er is eigenlijk geen betere plek om te starten dan bij de woorden die Jezus sprak in zijn bergrede. Voorafgaand aan dit vers, vertelt Jezus dat we ons geen zorgen moeten maken over de dingen uit het dagelijks leven. De drukte van alle dag, maar zeker ook de angst die daar soms bij komt kijken leiden ons vaak af van wat echt belangrijk is. Dit  vers herinnert ons eraan hoe belangrijk het is om God op de eerste plaats te hebben, en dat God zelf dan wel voor de rest  zal zorgen.

 

2. Zijn plan, niet dat van ons

Verheug u in de Here, dan zal Hij u geven wat u nodig hebt en waar u naar  verlangt.

Vertel alles wat u bezig houdt aan de Here en vertrouw Hem.

(Psalm 37 : 4,5)

 Deze woorden herinneren ons er aan, wat onze rol is, en wat de rol van God. Onze rol is, om Hem te volgen. God zal voor al het andere zorgen. We kunnen Hem vertrouwen. Hoe meer we Hem volgen, hoe meer onze eigen verlangens zullen overeenstemmen met die van Hem. Als we God zoeken, zullen we steeds meer op Hem gaan lijken.

 

3. Houd het eenvoudig: doe goed voor God en doe goed voor mensen

De Here heeft u laten weten wat goed is en wat Hij van u verwacht. Hij wil niet anders dan dat u eerlijk en rechtvaardig bent en uw best doet liefde te bewijzen en als een nederig mens leeft met uw God.

(Micha 6 : 8)

 Vaak maken we het christen-zijn te gecompliceerd. Dit bijbelvers leert ons, dat het eigenlijk heel eenvoudig is. Maak het niet moeilijk: zorg dat je rechtvaardig voor God kunt staan, en wees rechtvaardig voor de mensen om je heen.

 

4. Leg je focus op de Here, let niet zo op anderen

Nu u met Christus bent opgestaan uit de dood, moet u zich bezighouden met hemelse zaken. Want Christus zit daar nu op de allerhoogste plaats aan de rechterhand van God. Richt daarom uw gedachten op de dingen van de hemel en niet op die van de aarde.

Kolossenzen 3 : 1,2

Te vaak letten we op wat anderen van ons denken, in plaats van wat God van ons denkt. Ik geloof dat social media daar ook een grote rol in speelt. Onze ogen moeten gericht zijn op Jezus, niet op wat er om ons heen gebeurt, of wat anderen van ons denken. Wat jouw aandacht heeft gevangen, vangt eigenlijk ook jou. Als we onze ogen op Jezus gericht houden, zal al het andere steeds kleiner worden.

 

5. Houd je gedachten schoon

Broeders en zusters, richt daarom uw gedachten op alles wat waar, eervol, rechtvaardig, zuiver en mooi is en wat goed bekend staat, kortom alles wat deugdzaam en loffelijk is.

(Filippenzen 4 : 8)

 Hoe snel worden onze gedachten afgeleid naar het negatieve! Ik ben van mezelf al sneller wat cynisch, dus dit vers houd ik me dan ook regelmatig voor. Er kan iedere dag heel wat negativiteit op je afkomen. Lees het niet, luister er niet naar! Geef je aandacht niet aan de slechte dingen van de wereld. Geef je aandacht aan wat goed, mooi en zuiver is.

 

6. Draag de liefde

God heeft u uitgekozen en houdt van u. Kleed u daarom met innerlijk medeleven, goedheid, nederigheid, zachtaardigheid en geduld. Verdraag elkaar en vergeef elkaar als iemand iets tegen u heeft. Volg hierin het voorbeeld van Christus, die u zonder meer vergeven heeft. Waar het op aankomt, is dat u zich laat leiden door de liefde, want dan zal de gemeente in volmaakte harmonie bijeenblijven.

(Kolossenzen 3 : 12-14)

 Het is eigenlijk alsof je een jas aan trekt. Die jas dragen we niet van nature, je moet hem heel bewust aantrekken. Zouden we dit allemaal doen, dan zou de wereld er toch heel anders uit zien.

 

7. Wees een voorbeeld

Volg mijn voorbeeld, vrienden, zoals ik het voorbeeld van Christus volg.

 (1 Korinthiërs 11 : 1)

Volg Gods voorbeeld in alles, zoals een geliefd kind zijn vader nadoet. Wees vol liefde, net als Christus, die zoveel van u hield dat Hij Zich voor u opofferde om uw zonden weg te doen.

(Efeziërs 5 : 1,2)

 Als je een vader of moeder bent, dan weet je hoe groot de invloed is die je op je kinderen hebt. Het zijn net kleine sponzen, die alles opzuigen wat jij zegt en doet. En vaak voelt het alsof ze juist al het verkeerde van je overnemen.

Anderen, zeker onze eigen kinderen, worden sterk door ons beïnvloed. Het zou dan ook een doel voor ons moeten zijn om een voorbeeld te zijn, wat de moeite waard is om na te volgen. Het is een uitdaging om dagelijks met God te wandelen, ook omdat anderen naar je kijken. Het zou onze sterke wens moeten zijn, om Jezus te imiteren. En als we dat doen, zal dat doorwerken in anderen.