Recensie Samenleesbijbel

 

Voor christenen heeft de Bijbel een speciale rol binnen het gezin. Door het lezen van de Bijbel leren we God beter kennen. En dat lukt nog beter, als je de Bijbel samen leest.

 

Begrijpelijke taal met veel extra informatie

De Samenleesbijbel is een prachtige Bijbel, voor kinderen van 8-12 jaar. Maar ook voor de volwassen lezer is dit een prachtige Bijbel. Met de tekst van de ‘Bijbel in gewone taal’ leent dit boek zich prima voor het zelf leren lezen van de Bijbel. Maar ook om samen (voor) te lezen, bijvoorbeeld aan tafel of op de zondagschool. De complete Bijbel wordt verteld in begrijpelijk Nederlands, fijn om te lezen voor jong en oud. Door middel van veel extra informatie, vragen en opdrachten worden lezers geprikkeld om zelf na te denken over wat ze lezen. Zo komen zowel bekende als minder bekende verhalen en teksten dichter bij.

De Samenleesbijbel

Drie routes, op verschillende niveaus

Waar begin je nou te lezen in zo’n groot boek? Gewoon van voor naar achter is voor veel volwassenen al lastig, laat staan voor kinderen. Voorin de Samenleesbijbel staan drie routes die je door de Bijbel heen leiden. De een wat langer en uitdagender dan de ander. Ze kunnen achter elkaar worden gelezen, maar ook los van elkaar. De eerste route bevat de 50 bekendste Bijbelverhalen. De tweede route is met 125 Bijbelteksten wat ingewikkelder. De derde route bestaat uit 250 Bijbelteksten, met minder bekende verhalen en vragen met meer uitdaging.

Zo leiden de routes je in 425 stappen door de Bijbel heen; elke stap bevat een afgebakend stuk tekst met extra informatie en opdrachten. Je leest bekende en minder bekende verhalen en andere teksten uit de Bijbel. Met foto’s, tekeningen, landkaarten, vragen om samen over te praten, liedjes en opdrachten staat niet alleen kennis van het Woord van God, maar ook de beleving ervan centraal.

In elke stap een bijbeltekst met veel extra informatie

In sommige stappen wordt verwezen naar één van de 32 themapagina’s. Op deze pagina’s vind je nog meer informatie over diverse onderwerpen. Zo wordt bijvoorbeeld meer verteld over de wereld en cultuur in de tijd van de Bijbel, het verschil tussen rein en onrein en de christelijke feestdagen. Achter in de Bijbel is een woordenlijst opgenomen, waar kort wordt uitgelegd wat de betekenis is van verschillende woorden in de tijd van de Bijbel (bijvoorbeeld: heilig, offer, sabbat).

In het kort:

  • De complete tekst van de Bijbel in Gewone Taal
  • 3 routes op verschillende niveaus
  • 425 stappen
  • 40 liedjes (inclusief cd)
  • 32 thema pagina’s
  • Honderden opdrachten, puzzels en spellen
  • Meer dan 1000 illustraties: tekeningen, foto’s en landkaarten
  • Meer dan 1000 gespreksvragen
  • Geschikt voor jong en oud
  • ISBN 987-90-8912-042-7

De Samenleesbijbel is bedacht en gemaakt door het Nederlands Bijbelgenootschap. Uitgeverij Jongbloed en JOP, Jeugdorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland, hebben eraan mee gewerkt.