Klaar voor de strijd!

20 teksten uit de Bijbel om je te helpen tijdens moeilijke momenten in je leven.

 

Het is je vast al eens opgevallen; als je wacht tot de strijd is losgebarsten, dan ben je te laat. Als je wacht tot je in het heetst van de strijd bent beland, valt het meestal niet mee om goed te  handelen. Als je ’s avonds laat een moeilijk telefoontje krijgt, raak je in paniek. Als je na een ongeluk in het ziekenhuis terecht komt, naast het bed van je eigen kind, weet je niet wat te doen. Als we niet voorbereid zijn op moeilijke situaties, nemen onze emoties het vaak over.

 

Zo raakte ik afgelopen oktober in paniek toen de artsen ons vertelden dat mijn man kanker heeft. Uitgezaaid en niet te genezen. Het was of iemand met een hamer op mijn borstkas sloeg. Het vooruitzicht van een doodzieke echtgenoot die mij zou achterlaten met drie kleine kinderen maakte mij radeloos. In deze storm wist ik, dat ik de Here zoeken moest. Meer dan ik ooit had gedaan. Wat is het goed om dan kennis te hebben van het woord van God! Keer op keer wezen we onszelf en elkaar op zijn beloften. Wij zijn niet gevrijwaard van ellende, maar temidden van dat alles is Hij zo dichtbij.

 

De afgelopen maanden heb ik geleerd om op een heel praktische manier voorbereid te zijn op de stormen in ons leven. Daarbij is het heel belangrijk om kennis te hebben van de Bijbel. Als we het dan even niet meer weten, herinnert zijn Woord ons aan:

 

 1. Hoe God denkt.
 2. Wat God geneigd is om te doen.
 3. Hoe we op God kunnen vertrouwen.
 4. Hoe God ons ziet.
 5. Wie de leiding heeft.

 

Leer jezelf om op deze punten terug te vallen wanneer je het moeilijk hebt. Zo vertrouw je op de waarheid en verval je niet tot aannames en wilde emotionele reacties.

 

“Dan zult u de waarheid kennen en door de waarheid bevrijd worden.” Johannes 8 vers 32.

 

Hier zijn 10 manieren die je kunnen helpen om God Woord te onthouden:

 

 1. Print bijbelteksten uit en plak ze op de spiegel boven je wastafel.
 2. Omcirkel een tekst herhaal deze voor jezelf gedurende de dag.
 3. Schrijf een briefje naar een vriend met daarin een bijbeltekst.
 4. Maak een screensaver op je laptop of telefoon.
 5. Schrijf een paar teksten op papier en stop het in je portemonnee.
 6. Maak een tekening over een Bijbeltekst.
 7. Bid het vers hardop. Praat er met God over.
 8. Neem een aantal teksten op met je telefoon en luister ze later terug.
 9. Bedenk een lied. Zing de teksten die je leest in een spontane melodie.
 10. Vraag God om je te helpen in het onthouden van zijn Woord.

 

Om je verder op weg te helpen, vind je hier onder 20 teksten uit de Bijbel om jezelf aan te herinneren wanneer je het moeilijk hebt.

 

2 Kronieken 20:17

Maar u zult niet hoeven te vechten. Neem uw plaatsen in, blijf staan en kijk hoe God u allen op een wonderlijke manier gaat redden, inwoners van Juda en Jeruzalem! Wees niet bang of ontmoedigd. Ga hen morgen tegemoet, want de Here staat aan uw kant!

 

Psalm 27:3

Al komt een heel leger op mij af, ik word niet bang. Al wordt er oorlog tegen mij gevoerd, ik blijf toch vertrouwen!

 

Deuteronomium 31:6

Wees sterk! Wees moedig! U hoeft geen angst voor hen te hebben! Want de Here, uw God, zal bij u zijn. Hij zal niet tekortschieten en u niet in de steek laten.

 

Psalm 27:1

De Here is mijn licht en mijn redder. Voor wie zou ik dan bang zijn? De Here is mijn levenskracht. Zou ik dan nog angst voor iemand hebben?

 

Jozua 1:9

Ja, wees moedig en sterk! Ban angst en twijfel uit uw hart. Onthoud dat de Here, uw God, u overal zal helpen.

 

Psalm 18:39

Ik liep de vijand onder de voet en verpletterde hem. Hij kon niet meer opstaan.

 

Johannes 10:10

De dief komt alleen om te stelen, te doden en te vernietigen. Ik ben gekomen om mijn schapen leven in overvloed te geven.

 

2 Samuël 10:12

Houd moed! We moeten vandaag werkelijk tot het uiterste gaan als wij ons volk en de steden van onze God willen redden. Moge de wil van de Here worden gedaan.

 

1 Johannes 4:4

Vrienden, u komt uit God voort en hebt zijn tegenstanders overwonnen, want Hij die in u woont, is machtiger dan hij die de wereld beheerst.

 

1 Petrus 5:8-9

Maar ondanks dat moet u de situatie goed inzien en op uw hoede zijn voor de grote tegenstander, de duivel. Hij gaat rond als een brullende leeuw, op zoek naar een prooi om te verslinden. Sla zijn aanvallen af door vast op de Here te vertrouwen. Het is een hele troost te weten dat de christenen over de hele wereld hetzelfde moeten doormaken.

 

Zacharia 4:6

“Niet door kracht of door geweld, maar alleen door mijn Geest,” zegt de Here van de hemelse legers.

 

Jesaja 54:17

‘Maar in die tijd zal geen enkel wapen dat tegen u wordt opgeheven, succes hebben en elke leugen die in de rechtszaal tegen u wordt ingebracht, zult u kunnen weerleggen. Dat is de erfenis van de dienaars van de Here. Dit is de zegen die Ik u heb gegeven,’ zegt de Here.

 

Lukas 10:19

Ik heb jullie macht gegeven over al de krachten van de vijand. Jullie zullen slangen en schorpioenen vertrappen. Niets, werkelijk niets, zal jullie kwaad doen.

 

Jesaja 42:13

De Here zal een machtig strijder zijn, een krijgsman voor zijn tegenstanders. Hij zal een strijdkreet slaken en hen overwinnen.

 

Romeinen 8:31

Als God aan onze kant staat, wie kan dan tegen ons zijn?

 

Romeinen 8:37

Maar onder al die omstandigheden hebben wij, dankzij Hem die zoveel van ons houdt, de overwinning!

 

Psalm 28:7

De Here geeft mij zijn kracht, Hij is het schild waarachter ik schuil. Mijn hart heeft op Hem vertrouwd en Hij heeft mij geholpen. Mijn hart juicht en ik prijs Hem met mijn lied.

 

1 Korintiërs 15:57

Maar God zij dank! Hij geeft ons, door onze Here Jezus Christus, de overwinning over de zonde en de dood.

 

Exodus 15:3

De Here is een oorlogsheld, zijn naam is Here.

 

2 Tessalonicenzen 3:3

Wij weten dat de Here wel te vertrouwen is. Hij zal u sterk maken en u tegen de aanvallen van de duivel beschermen.